Code Set NameData TypeDescriptionPedigree
ProvisionOptionExerciseFixedDateTypeCodeSetint

Specifies the type of date (e.g. adjusted for holidays).


0=

Unadjusted

Added EP161 [Unadjusted]
1=

Adjusted

Added EP161 [Adjusted]
Added EP161

Used in fields:
[LegProvisionOptionExerciseFixedDateType] [ProvisionOptionExerciseFixedDateType] [UnderlyingProvisionOptionExerciseFixedDateType]